Průmyslová automatizace

Rok 2018 – finanční rozsah referenční zakázky 5 500 000,-Kč

Nejvýznamnější – montážní linky světel, Montážní linka Led technika ve Slovinsku, Montážní linka světel RAM v USA

Rok 2019 – finanční rozsah referenční zakázky 6 200 000,-Kč

Nejvýznamnější – montážní linky nárazníků 1 + 2 v Mexiku, robotické pracoviště paletizace 1, 2, 3 v ČR

Rok 2020 – finanční rozsah referenční zakázky 4 300 000,-Kč

Nejvýznamnější – montážní linky AC/DC měničů ve Slovensku, montážní linka chladičů Led do automobilů v ČR

Rok 2021– finanční rozsah referenční zakázky 3 700 000,-Kč

Nejvýznamnější – montážní linky s 12 ks robota pro montáž držáků pití v automobilu v Německu, montážní linka uzávěrů pití pro potravinářský průmysl ve Slovensku, robotická kontrola dílů a potisku pro medicínské prostředí v ČR

Měření a regulace

Rok 2018 – finanční rozsah referenční zakázky 3 000 000,-Kč

Nejvýznamnější – zpětné získávání tepla ze tří komínů odlévacích pecí, akumulace tepla. Absorpční chlazení, distribuce ledové vody a následné chlazení výrobních prostor a technologie. Lokalita – severní čechy.

Rok 2019 – finanční rozsah referenční zakázky 3 500 000,-Kč

Nejvýznamnější – zabezpečení větrání výrobních prostor s pecemi, detekce zemního plynu a CO, monitoring pomocných přisávacích a odsávacích ventilátorů, VZT jednotek. Výpočet potřebné bilance vzduchu a jeho regulace na základě potřeb technologie. Dodávka MAR pro dvě VZT jednotky s výkonem 75.000m3/h. Lokalita – střední čechy.

Rok 2020 – finanční rozsah referenční zakázky 4 000 000,-Kč

Nejvýznamnější – kompletní dodávka systému měření a regulace pro výrobní halu. Sedm VZT jednotek, parní kotelna, zpětné získávání tepla a akumulace, vytápění kanceláří. Lokalita – SK.

Rok 2021 – finanční rozsah referenční zakázky 2 900 000,-Kč

Nejvýznamnější – komplex nové teplovodní kotelny a 4ks výměníkových stanic. Výměna řídícího systému na původních výměníkových stanicích. Integrace a aktualizace napojení na centrální dispečink- Lokalita – severní čechy.

Elektro